E-TICKET

ซื้อบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์

* ลายของบัตรเข้าชมจะไม่สามารถเลือกได้

บัตรเข้าชม Museum Siam

ราคา บัตรผู้ใหญ่ 100.00 บาท บัตรมีจำหน่าย (คงเหลือ 40 ใบ)
ราคา 100 บาท

รายละเอียด

       มิวเซียมสยาม ชวนร่วมสัมผัสนิทรรศการถาวรชุดถอดรหัสไทย (DECODING THAINESS)   ที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้ พัฒนาการความเป็น "ไทย" ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จากบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ผ่านนิทรรศการที่มีรูปแบบการนำเสนอที่แปลกใหม่ อาทิ เทคโนโลยี สื่อผสมเรื่องราวการพัฒนาชาติไทย ห้องครัวมีชีวิตที่จะพาไปเรียนรู้เรื่องราวของอาหารไทยผ่านโมชั่นกราฟิก และห้องเรียนเสมือนจริง ที่พาย้อนไปยังห้องเรียนในยุคอดีต เป็นต้น


        “ความเป็นไทย” และ “พัฒนาการของความเป็นไทย” เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึง “อัตลักษณ์” หรือ “ตัวตน” ซึ่งหากพิจารณาแล้ว “ไทย” ดูเหมือนจะมีความชัดเจน แต่กลับคลุมเครือไม่ชัดเจน เนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมที่หลอมรวมวัฒนธรรมมาจากหลากหลายองค์ประกอบ “ถอดรหัสไทย” จึงเป็นนิทรรศการที่พาไปค้นหาความหมายที่แท้จริงของความเป็นไทย ผ่านการเล่าเรื่องราวความเป็นไทย ในมิติต่าง อาทิ ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี อาหารการกิน การแต่งกาย เป็นต้น และพัฒนาการของความเป็นไทยที่เปลี่ยนไปตามบริบทของสังคม ตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน


        โดยจุดเด่นของนิทรรศการอยู่ที่รูปแบบการนำเสนอและการเล่าเรื่องผ่านเรื่องราว วัตถุจัดแสดง ที่ปัจจุบันทันสมัย สามารถพบเห็นได้ทั่วไป เพื่อชวนให้ผู้เข้าชมสามารถผูกโยงเข้ากับเรื่องราวในอดีตผ่านห้องจัดแสดงทั้ง  14  ห้อง
 

เงื่อนไขบัตร

  • เข้าชมฟรีสำหรับ เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้พิการ มัคคุเทศก์ พระภิกษุ และภิกษุณี
  • ส่วนลดค่าเข้าชม (50%) สำหรับผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป (เฉพาะเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรมิวเซียมสยามเท่านั้น)
  • รับสิทธิ์ราคาพิเศษสำหรับนักเรียน นักศึกษา กรณีแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบสถานศึกษา หรือแสดงบัตรนักเรียน นักศึกษา  (เฉพาะเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรมิวเซียมสยามเท่านั้น)

หมายเหตุ หากไม่ได้แสดงบัตรนักเรียน นักศึกษา ต้องชำระในอัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ (ราคา 100 บาท)


เข้าสู่ระบบ
คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ ?
กรุณา Log in เพื่อเข้าสู่ระบบ
ไม่สามารถทำรายการได้
ข้อแนะนำในการซื้อตั๋วเข้าชม
หากท่านต้องการซื้อตั๋วเข้าชม ตั้งแต่ 5 ใบขึ้นไป เราขอแนะนำให้ท่านทำการซื้อตั๋วเข้าชมที่หน้าเคาน์เตอร์มิวเซียมสยาม ท่านจะได้รับส่วนลด ราคาพิเศษ หากท่านไม่ต้องการส่วนลด สามารถซื้อตั๋วเข้าชมสูงสุดไม่เกิน 20 ใบต่อครั้ง

ติดต่อเรา

มิวเซียมสยาม เลขที่ 4 ถ.สนามไชย
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200

02-225-2777 ต่อ 122

ticketms@ndmi.or.th

เปิดทุกวัน ( ยกเว้นวันจันทร์ )
เวลา 10:00 - 18:00 น.