ฟอร์มสมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิกผ่านทาง : เว็บไซต์

ชื่อ *

นามสกุล *

อีเมล์ *

หมายเลขโทรศัพท์ *

รหัสผ่าน *

** กรุณากรอกรหัสผ่านอย่างน้อย 8 ตัวอักษร และต้องเป็นตัวเลข
หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น

ยืนยันรหัสผ่าน *

ยกเลิก

ติดต่อเรา

มิวเซียมสยาม เลขที่ 4 ถ.สนามไชย
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200

02-225-2777 ต่อ 122

ticketms@ndmi.or.th

เปิดทุกวัน ( ยกเว้นวันจันทร์ )
เวลา 10:00 - 18:00 น.